Festivals | Corporate | Weddings | Events | Nightlife

Privacy Policy

Het verwerken van persoonsgegevens.

SWD Photography kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SWD Photography , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SWD Photography verstrekt. SWD Photography kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- uw voor- & achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres

Waarom gebruikt SWD Photography uw persoonsgegevens?

SWD Photography verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan SWD Photography  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang bewaart SWD Photography uw gegevens?

SWD Photography bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen wij uw gegevens met anderen?

SWD Photography verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websiteverkeer SWD Photography 

Op de website van SWD Photography worden algemene bezoekergegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SWD Photography gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

SWD Photography maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SWD Photography bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SWD Photography te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SWD Photography heeft hier geen invloed op.

SWD Photography heeft Google geen toestemming gegeven om de via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@swdphotography.com. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

SWD Photography neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SWD Photography maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SWD Photography verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met SWD Photography. www.swdphotography.com is een website van SWD Photography.Wij zijn als volgt te bereiken:

SWD Photography
+32 478 72 51 28
info@swdphotography.com